• Stacks Image 3937
 • Stacks Image 3940
 • Stacks Image 3943

Ako Vám vieme byť napomocní?

Naše služby sú zameraná na navrhovanie a vypracovanie architektonických štúdií a kompletnej projektovej dokumentácie pre rôzne stupne povolovania (pre drobné stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb v nasledovných oblastiach:
 • bytová a občianska výstavba
 • bytová výstavba (IBV)
 • rodinné domy
Ďalej ponúkame
 • tepelno-technické posúdenie už jestvujúcich a novorealizovaných stavieb spojenú s návrhom opatrení
 • inžinierska činnosť: vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
 • zabezpečenie autorského dozoru
 • technické poradenstvo v rámci stavebníctva
 • grafické navrhovanie exteriérov a interérov všetkého druhu
 • ekonomické hodnotenie navrhovaných investícii
 • odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb
Kvôli komplexnosti projektovej dokumentácie aktívne spolupodielame s externými odbornými spolupracovníkmi. Pri vypracovaní projektu dávame na najdôležitejšie miesto spokojnosť zákazníka spolu so schopnosťou rýchleho riešenia akýchkoľvek problémov vzniknutých pred, počas a po realizácií stavby. Samozrejmosťou práce je takisto konzultačná činnosť a poradenstvo s predprojektová príprava (prieskumné práce, zamerania, získanie rôznych podkladov).