BP - PROJEKT s.r.o.


Projektovanie stavieb a elektromontážne práce

 • BP - Projekt s.r.o.

  Komplexné elektroinštalačné práce do 1000 V

  Link
 • BP - Projekt s.r.o.

  Odstraňovanie porúch

  Link
 • BP - Projekt s.r.o.

  Odborné poradenstvo a konzultácie

  Link
 • BP - Projekt s.r.o.

  Je vaša elektroinštalácia v poriadku, potrebujete revíziu?

  Link

Ponuka služieb:

 • komplexné elektroinštalačné práce do 1000V
 • elektrické podlahové vykurovanie
 • elektrické prípojky
 • zabezpečenie ochrany objektov voči prepätiu (bleskozvody)
 • OP a OS „revízia“ bleskozvodov, meranie zemného odporu
 • OP a OS „revízia“ elektrických zariadení a inštalácií
Nezabúdajte, že Vaša nová elektroinštalácia sa vždy ukončuje:
 • projektom skutočného vyhotovenia elektroinštalácie,
 • dokumentáciou pre rozvodnú skriňu t.j.: protokol o skúške, vyhlásenie o zhode s označením CE, návod na montáž, obsluhu a údržbu,
 • vydaním správy o odbornej prehliadke a skúške - OP a OS elektrického zariadenia (revízna správa).
Kladieme dôraz na to, aby:
 • vo vašej rozvodnici boli všetky vývody a ističe označené,
 • u nás je samozrejmosťou použitie ochrany voči prepätiu (chráni vaše prístroje a elektroniku).
Revízna správa by nemala byť „len papier“. Je to dokument obsahujúci výsledky z merania a skúšky elektrických zariadení.

Naša firma používa profesionálne a pravidelne kalibrované meracie prístroje z ktorých sa dáta prenášajú do počítača a následne sa vypracuje „revízna správa“.